پروژه سه

اهداف طرح :

فاز ۱: تست

فاز۲: تست

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان –  شهرک صنعتی جی – خیابان یکم – فرعی یکم – پلاک 10

پیمانکار اصلی:

حمیدرضا شاه پیری

فعالیت های اجرایی طرح:

تولید و اجرا

زمانهای کلیدی طرح:

ابتدای آبان ماه سال 1401 تا پایان سال 1402

تجارت خود را توسعه دهید و وب سایت یا نرم افزار خود را با ما بسازید.

با ما در تماس باشید