مقاوم سازی دال بتنی راهکارهای مقاوم سازی دال بتنی ، دال ها عملاً وظیفه تحمل بارهای قائم را دارا می‌باشند ولی چون عملکرد دیافراگم افقی را نیز دارند، باید بـا اعضای مقاوم جانبی سازه اتصال داشته...

یوبوت چیست؟

  • مدیر سایت
یوبوت چیست؟ قالب یوبوت آروند بنا اصفهان یوبوت (U-boot  یا  U-boat) نام زیر دریایی های جنگی بود که ارتش آلمان در خلال جنگ های اول و دوم جهانی از آن استفاده می کرد. از آن جا که...